stijn

Long Bangs

stijn
Long Bangs
stijn

The Bowl Cut

stijn
The Bowl Cut
stijn

Alphonso Mango Blonde

stijn
Alphonso Mango Blonde
stijn

Side flip hair.

stijn
Side flip hair.
stijn

The hight ponytail.

stijn
The hight ponytail.
stijn

Super Sleek Hair.

stijn
Super Sleek Hair.
stijn

The correct way to wash your hair. 


stijn
The correct way to wash your hair. 

stijn

Blorange

stijn
Blorange
stijn

Is the buzzcut back?

stijn
Is the buzzcut back?
stijn

New Hair's Resolutions

stijn
New Hair's Resolutions
stijn

Costa Del Throwback : Ninja Bun

stijn
Costa Del Throwback : Ninja Bun
stijn

Costa Del Throwback : Double Buns

stijn
Costa Del Throwback : Double Buns
stijn

Vijf last minute cadeautips.

stijn
Vijf last minute cadeautips.
stijn

De horror van bad holiday hair

stijn
De horror van bad holiday hair
stijn

Costa Del Throwback : Coachella Inspired

stijn
Costa Del Throwback : Coachella Inspired
stijn

Costa Del Throwback : Hippy Braids

stijn
Costa Del Throwback : Hippy Braids
stijn

Costa Del Throwback : Beach Waves

stijn
Costa Del Throwback : Beach Waves
stijn

#CostaColour : Tiger Eye

stijn
#CostaColour : Tiger Eye
stijn

Costa Del Throwback : Urban Jack

stijn
Costa Del Throwback : Urban Jack